Úvod  » produkty  » často kladené otázky (faq)  » krby

Krby

Odpovídáme na Vaše nejčastěji kladené dotazy.

Je možné si postavit krb svépomocí?

Jak funguje teplovzdušný krb?

Jak funguje sálavý krb s akumulací?

Jak funguje teplovodní krb?

Jak funguje hypokaust?

Jak funguje plynový krb?

Jaký krb je vhodný do nízkoenergetického nebo pasivního domu?

Jak rozdělujeme krbové vložky podle typu prosklení?

Jak vybrat mřížky do teplovzdušného krbu?

Jaké mohou být tvary obestaveb krbů?

Jaká může být povrchová úprava krbu?

 

Jaká má být stavební připravenost pro stavbu krbu na dřevo?

Jaká má být stavební připravenost pro stavbu krbu na plyn?

Kudy a kam má být přiveden externí přívod vzduchu?

Jaký komín je vhodný pro krb?

Kdy je nejlepší čas stavět krb v novostavbě?

Jak připojit krbovou vložku ke komínu?

Jaké materiály jsou na obestavbu krbové vložky vhodné a jaké nikoliv?

Jak zajistit akumulaci v krbu?

Jak udělat rozvod teplého vzduchu z krbu?

 

Jak správně topit v krbu?

Jak čistit sklo krbu?

Jak vyměnit sklo krbu?

Jak přetěsnit dvířka krbu?

Jak vyměnit prasklou výstelku krbu?

Jak čistit teplovodní výměník u krbu?

 


 

Je možné se postavit krb svépomocí?

 

Určitě ano, pokud máte živnostenské oprávnění v oboru kamnář – montér topidel nebo jste kamnář vyučený. Pokud tomu tak není, tak byste měli tuto odbornou práci svěřit nám. Sice Vám asi stavbu krbu nabídne i šikovný zedník, sádrokartonář nebo kutil soused, ale rozhodně tuto variantu nedoporučujeme. Sice bude takový člověk jistě levnější, ale rozhodně nebude práce provedena profesionálně.

 

Po řadě takových lidí jezdíme „krby“ opravovat, aby bylo možné vůbec na spalinovou cestu dát revizi a následně zkolaudovat. Takový krb pak stojí dvojnásobek až trojnásobek a majitelé se chytají za hlavu. Další nevýhodu je i zkrácená nebo žádná záruka na krbovou vložku (většina těch opravdu dobrých krbových vložek smí být připojena pouze proškoleným kamnářem). Vyvarujte se těchto pokusů a svěřte svůj krb do našich rukou.

 

KRBY STAVÍ POUZE KAMNÁŘI.

ZPĚT


 

Jak funguje teplovzdušný krb?

 

Teplovzdušný krb je svou konstrukcí nejjednodušší a cenově nejdostupnější typ krbu. V hodinových dávkách přikládáte do krbové vložky dřevo a výdechovými mřížkami vychází teplý vzduch. Jakmile vyhasne v krbu, brzy přestane vycházet i teplý vzduch z mřížek.

Vybraná krbová vložka je obestavěna izolačními materiály tak, aby se veškeré teplo drželo uvnitř komory krbu a neohřívalo okolní konstrukce a zařízení. U teplovzdušného krbu je část tepla předána do okolí pomocí sálání z prosklení krbové vložky a zbytek tepla vznikajícího na roztopeném korpusu krbové vložky uvnitř komory krbu je dále předáván vzdušnou konvekcí pomocí mřížek v krbové obestavbě. Vzduch do obestavby přichází spodními nasávacími mřížkami, prochází okolo roztopené krbové vložky, kde se ohřívá a opouští komoru krbu výdechovými mřížkami (může být napojen i na rozvod teplého vzduchu).

Tento způsob vytápění má velice rychlý nástup tepla, je levný, ale je potřeba počítat s pravidelným čištěním komory krbu od prachu a jiných nečistot. V opačném případě dojde k napečení prachu a např. chlupů domácích mazlíčků na vložku a následnému zápachu ve Vašem obydlí.

Teplovzdušný krb je možné vylepšit o přídavnou akumulaci a tím prodloužit dobu konvekce. Buď je možné některé krbové vložky osadit speciálními šamotovými dílci na jejich plášť, místo spalinového hrdla osadit akumulační prstence nebo okolo krbové vložky obestavět několik akumulačních desek.

 

DIMENZOVÁNÍ TEPLOVZDUŠNÉ OBESTAVBY NECHTE VŽDY NA KAMNÁŘI.

ZPĚT


 

Jak funguje sálavý krb s akumulací?

 

Sálavé teplo je pro lidský organismus mnohem příjemnější a zdravější než teplo ze vzdušné konvekce. Do krbové (kamnové) vložky přikládáte větší dávky paliva pouze v několika hodinových intervalech a následně krb vydává teplo několik hodin i s vyhaslým topeništěm. Naprostým vrcholem jsou těžká kachlová kamna, do kterých stačí přikládat např. i jen jednou či dvakrát za den.

 

Krbová vložka je obestavěna těžkými sálavými materiály s akumulační schopností. Uvnitř obestavby mohou být osazeny také akumulační prstence, teplovzdušné výměníky či tahové systémy pro zvýšení akumulace stavby. Úkolem celé této soustavy je předat co nejvíce tepla do masy materiálu obestavby krbu, aby bylo možné následně teplo po mnoho hodin postupně vydávat.

 

Tento typ obestavby je v současné době naprosto ideální pro nízkoenergetické domy, kde je potřeba malý a stabilní výkon po dlouhou dobu. Počáteční investice do systému je mnohem větší než do krbu teplovzdušného, ale příjemnější sálavé teplo, úspora paliva a vyšší efektivita jeho využití Vás naprosto nadchne.

 

U sálavého krbu je potřeba striktně dodržovat topné dávky paliva jinak může dojít vlivem přetopení krbu k poškození krbové vložky nebo prasknutí obestavby – přetopení krbu je poměrně jednoduše zjistitelné a v takovém případě se na krbovou vložku ani stavbu krbu nevztahuje záruka. Jako částečnou ochranu před přetopením je možné instalovat elektronickou regulaci hoření, která Vás na případné přetopení bude informovat nebo sama proces hoření přiškrtí.

 

DIMENZOVÁNÍ SÁLAVÉHO KRBU S AKUMULACÍ NECHTE VŽDY NA KAMNÁŘI!

ZPĚT


 

Jak funguje teplovodní krb?

 

Teplovodní krb převádí část energie ze spáleného dřeva také do ohřevu teplé vody pomocí teplovodního výměníku. Nejčastěji se tyto speciální krbové vložky s teplovodním výměníkem obestavují do teplovzdušné obestavby. Jsou ale i případy, kdy je možné externí teplovodní výměník osadit např. do akumulační sálavé obestavby.

 

Teplovodní krb má nejvyšší nároky na suché dřevo, dobrý komín, správné periody a množství paliva při přikládání a samozřejmě na dobře dimenzovaný topný systém objektu. V tomto případě je nutná spolupráce kamnáře a topenáře. Dle Vašich představ o frekvenci využití krbu jako zdroje teplé vody navrhne topenář schéma vytápění objektu a požadovaný výkon krbu „do vody“. Na základě tohoto požadavku kamnář vybere několik odpovídajících krbových vložek. Důležitý je i výkon „do vzduchu“, aby nedošlo např. při dlouhodobém topení k přetopení interiéru příliš vysokým výkonem právě „do vzduchu“. Po odsouhlasení krbové vložky a designu krbu krbovou vložku kamnář dodá na místo a připojí do komínu. Topenář krbovou vložku připojí na vodu a provede se několik zkušebních zátopů ve všech režimech topení. Jakmile je zřejmé, že vše funguje jak má a nikde nic neteče, tak je možné teprve krbovou vložku obestavět.

 

Vzhledem ke složitější konstrukci krbové vložky ale často také kvůli čištění teplovodního výměníku je potřeba do obestavby krbu umístit několik velkých kontrolních otvorů, které můžou mít rušivý vliv na celkový design krbu. Tento fakt a fakt, že teplovodní krbová vložka má větší spotřebu paliva než vložka teplovzdušná, vedl k tomu, že se často využívá u teplovodních vložek přikládání zezadu např. z chodby, kotelny nebo technické místnosti. Zde může být jednak uloženo větší množství dřeva, ale zároveň je možné odtud teplovodní výměník čistit -> čistá designová obestavba v obývacím pokoji.

 

PROČ SI PŘI TOPENÍ V KRBU NEOHŘÁT I TEPLOU VODU DO SPRCHY?

ZPĚT


 

Jak funguje hypokaust?

 

Hypokaustní krb neboli hypokaust je uzavřená sálavá obestavba, která využívá konvekčního proudění teplého vzduchu uvnitř obestavby. Výhodou tohoto typu obezdění krbové (kamnové) vložky je, že je obestavba prohřívána rovnoměrně, rychleji a je možné tímto způsobem efektivně vytápět např. i horní patro nad krbem nebo místnost vedle.

 

IDEÁLNÍ PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY ČI VYTÁPĚNÍ DVOU PATER NAD SEBOU

ZPĚT


 

Jak funguje plynový krb?

 

Plynové krby jsou stále oblíbenější kvůli své pohodlné obsluze, bezprašnosti, velkému prosklení s malým výkonem, ale také dostupné ceně.

 

Většina plynových krbů je schopna spalovat buď zemní plyn z běžného rozvodu, který máte v domě nebo propan-butan v tlakových lahvích. Obecně platí, že věrohodnější oheň v plynových krbových vložkách plápolá při použití zemního plynu.

 

Na začátku je projekt od projektanta či architekta s vyznačenou trasou plynu a žádost na dodavatele plynu o přidání nového spotřebiče na plyn. Kamnář dle Vašeho výběru krbové vložky určí přesné umístění plynového kulového uzávěru. Následně osadí krbovou vložku a postaví komín. Ten je vždy koncentrický - > vnitřní nerezovou vložkou odcházejí spaliny a vnější nerezovou vložkou je přisáván vzduch pro hoření. Díky tomu není potřeba vymýšlet a budovat externí přívod vzduchu podlahou jako u krbů na dřevo. Revizní technik spalinových cest napíše revizi spalinové cesty (plynová krbová vložka a komín) a revizní technik provede tlakovou zkoušku potrubí a napíše revizní zprávu na plyn. Následně je přivolán technik proškolený přímo výrobcem plynové krbové vložky, aby ji odborně uvedl do provozu (připojení řídící jednotky na plyn, sestavení vystýlky topeniště a seřízení hořáků) a předal zákazníkovi spolu s proškolením o provozu a seznámil ho se servisními intervaly. Následně je možné krbovou vložku obestavět. Nesmí se zapomenout na revizní otvor k plynu a řídící jednotce krbu. Obestavba plynového krbu se někdy z časových důvodů provádí ještě před příjezdem technika, který plynovou vložku spouští.

 

Pak už Vás čeká jen pohodlné a bezprašné topení za pomocí dálkového ovladače. Díky nízké hmotnosti a malým výkonům nejsou plynové krbové vložky příliš náročné na obestavbu -> je vždy teplovzdušná. Proto je možné plynové krbové vložky posadit až na zem, zavěsit na zeď či na strop a podobně. To přidává na originálním designu a atraktivnosti plynových vložek.

 

Plynové krbové vložky mají i své příslušenství jako různé vystýlky topeniště (kamínky, sklo, imitace dřeva atd.), antireflexní sklo (téměř neviditelné sklo -> imituje otevřený krb), různé termostaty a moduly pro ovládání krbu pomocí aplikace v chytrém telefonu či tabletu.

 

ČISTÉ HOŘENÍ BEZ NUTNOSTI PRAVIDELNÉHO PŘIKLÁDÁNÍ POLEN

ZPĚT

 


 

Jaký krb je vhodný do nízkoenergetického nebo pasivního domu?

 

Nízkoenergetické domy se vyznačují nízkou tepelnou ztrátou objektu, což se moc neslučuje s výkony současných krbových vložek, ale vyřešit to lze. Abychom dosáhli malého výkonu při topení a nepřetápěli tak dům, je potřeba vhodně zvolit krbovou vložku a její obestavbu.

 

Ideální krbová vložka pro nízkoenergetický dům má malý poměr výkon vydaný přes prosklení. To může být řešeno buď malou plochou prosklení nebo dvojsklem.

 

Dvojsklo u většiny krbů má opravdový význam jen, pokud je prostor mezi prvním a druhým sklem dobře odvětrávaný -> v opačném případě se prohřejí obě skla a efekt je téměř nulový (s tímto výběrem Vám pomůže pouze zkušený kamnář). Do nízkoenergetického domu z tohoto důvodu nejsou vhodné třístranné ani velké rohové či čelní krbové vložky.

 

Druhý krok je zvolit správný typ obestavby. Teplovzdušné obestavby je nejméně vhodné -> rychle přetápí interiér (pokud teplo není odvedeno pryč např. na chodbu či teplovzdušným rozvodem do ostatních místností). Ideální je sálavá obestavba, která veškeré teplo pohltí do svého pláště (případně do akumulačních prstenců či tahového systému) a vydává ho postupně po mnoho hodin ve formě příjemného a zdravého sálání.

 

SÁLAVÁ OBESTAVBA S AKUMULACÍ ČI HYPOKAUST

 

ZPĚT


 

Jak rozdělujeme krbové vložky podle typu prosklení?

 

Rovné

Oblé

Prismatické

Průhledové

Rohové

Třístranné

ROVNÉ, ROHOVÉ ČI TŘÍSTRANNÉ? KAMNÁŘ VÁM PORADÍ, KTERÉ JE TO PRAVÉ PRO VÁS!

 

ZPĚT


 

Jak vybrat mřížky do teplovzdušného krbu?

 

S výběrem vhodných mřížek pro Váš teplovzdušný krb si nechte poradit od kamnáře. Určete si tvar a vzhled a on Vám vypočítá jejich velikost podle konkrétního typu mřížky a jejich počtu v závislosti na krbové vložce a velikosti obestavby. Důležité je správné umístění mřížek.

 

VYBERTE SI VZHLED, ALE VELIKOST A UMÍSTĚNÍ URČÍ KAMNÁŘ.

 

ZPĚT


 

Jaké mohou být tvary obestaveb krbů?

 

Teplovzdušné obestavby jsou půdorysně poměrně malé (v závislosti na velikosti krbové vložky) a nejčastěji mají tvar kvádru, který je nízký (cca 110-180cm) nebo jeho výška odpovídá výšce místnosti. V druhém případě je potřeba počítat s odvětrávanou izolační komorou pod stropem. Přizděné niky na dřevo, lavice na sezení či římsy a sokly jsou z běžných stavebních materiálů a nejsou vyhřívané.

 

U sálavých obestaveb je velikost dána potřebnou plochou pro přenesení sálavého tepla. Minimální plocha je cca 5m2. Pochopitelně závisí na výkonu krbové vložky a výkonu, který je schopný materiál za jednu hodinu předat do okolního prostření (nejčastěji okolo 0,5kW/hod). Této potřebné ploše je potřeba přizpůsobit tvar a velikost obestavby. Výhodou je, že lavice či ležení může být vytápěno stejně jako sálavá stěna do studené vstupní haly.

 

Plynové krby musí mít obestavbu teplovzdušnou, ale díky nízkým nárokům na obestavbu kvůli nízkým výkonům a hlavně nízké hmotnosti celé plynové krbové vložky, je možné plynovou krbovou vložku zavěsit ze stropu, pověsit na zeď či položit přímo na podlahu. Pro plynové krbové vložky se meze pro jejich obestavby téměř nekladou a vznikají tak opravdové designové skvosty.

 

SVOU PŘEDSTAVU NECHTE KAMNÁŘE PROMĚNIT VE SKUTEČNOST.

 

ZPĚT


 

Jaká může být povrchová úprava krbu?

 

Desky teplovzdušných krbů je potřeba natáhnout do speciálního lepidla a perlinky (závisí na druhu použitých desek). Finální povrchová úprava je téměř libovolná, jen je potřeba dodržovat max. únosnost krbových desek (min. okolo 40-50kg/m2). Často se používá štuk o různých zrnitostech, benátský štuk, různé plastické stěrky s imitací betonu, kamene, dřeva či oceli, lepený kámen, kamenný obklad, cihelný obklad, velkoformátová keramická dlažba, dřevěné prvky ale i ocelové pláště.

 

Sálavé krby mají vzhledem k vyšším povrchovým teplotám i vyšší nároky na použité materiály a v případě obkladů na precizní a kvalitní impregnaci povrchu a velkou adhezi použitého lepidla i při zvýšených teplotách. Proto se používají speciální omítky, štuky, plastické stěrky ale například i ocelové obklady s odvětrávanou mezerou.

 

Kachlová kamna s použitím velkoformátové keramiky je kapitolou samo pro sebe.

 

FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU VŽDY KONZULTEJTE S KAMNÁŘEM!

ZPĚT


 

Jaká má být stavební připravenost pro stavbu krbu na dřevo?

 

V případě, že se rozhodnete pro krb ve své novostavbě, tak byste toto rozhodnutí měli konzultovat s Vaším kamnářem již ve fázi projektu. Vyhnete se tak řadě problémů a zbytečných finančních výdajů.

 

Ať už se rozhodnete pro krb teplovzdušný, teplovodní, sálavý či kachlová kamna, tak je příprava téměř vždy podobná. Vždy je základem kvalitní komín (více info ZDE).

 

Po výběru typu krbu a příslušné krbové vložky Vám kamnář nakreslí půdorys betonového základu s umístěním externího přívodu vzduchu. Tento základ je potřeba vybetonovat přesně podle instrukcí kamnáře ideálně do výšky budoucí čisté podlahy a zároveň na určené místo připravit externí přívod vzduchu. Základ se betonuje přímo na hrubou podlahu na hydroizolaci a nedává se do něj žádná izolace (pěnosklo, polystyren – ani extrudovaný atd.) -> PROSTĚ ČISTÝ BETON. Výška i rozměry základu by měly být co nejpřesnější!

 

Krby se zadním přikládáním vyžadují vynechání zdiva za krbovou vložkou. Šířka a výška vynechaného zdiva obvykle odpovídá velikosti obestavby krbu. Pokud je nutné dát do horní části zdiva překlad, tak se umístí, co nejvýše je to možné.

 

Pokud se rozhodnete pro elektronickou regulaci hoření, tak je potřeba na předem určené místo kamnářem připravit elektrickou zásuvku s 230V.

 

BETONOVÝ ZÁKLAD, EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU A NĚKDY I ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 230V

 

ZPĚT


 

Jaká má být stavební připravenost pro stavbu krbu na plyn?

 

Přívod plynu by měl být základ J ať už zemní, či propan-butan z lahve. V případě plynu zemního, by na přípojku plynu k plynové krbové vložce měl být vypracovaný projekt od projektanta či architekta. Upřesnění plynové přípojky provede kamnář na základě finálního projektu plynového krbu. Bude-li krb stát na zemi, tak je potřeba pod něj vybudovat stejný základ jako pro krb na dřevo. Na předem určeném místě musí být připravena i elektrická zásuvka 230V.

Pokud je krb zavěšen na stropu či stěně, tak je potřeba ověřit únosnost ploch a případně je vyztužit a na zavěšení připravit. Obvykle to ale není nutné.

Externí přívod vzduchu není potřeba řešit, protože je vždy součástí komínu od plynové krbové vložky.

Komín pro plynové krbové vložky je speciální koaxiální a zpravidla je dodáván dodavatelem plynové krbové vložky.

 

PLYN, ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA A PŘÍPADNĚ BETONOVÝ ZÁKLAD

ZPĚT

 


 

Kudy a kam má být přiveden externí přívod vzduchu?

 

Externí přívod vzduchu je nejčastěji veden prostorem mezi hrubou a čistou podlahou. Jeho průměr a směr Vám určí kamnář.

Pokud je trasa externího přívodu vzduchu příliš dlouhá nebo má větší počet kolen, tak je potřeba přepočítat potřebný průměr potrubí. Potrubí by mělo být plastové, s kulatým průřezem a hladkou vnitřní stěnou (nízký odpor vzduchu). Plast je ideální kvůli snadné opracovatelnosti a dlouhé životnosti.

Jestliže je kulaté potrubí (má nejmenší odpor pro proudění vzduchu) příliš vysoké a nelze jej zabudovat do podlahy, tak je potřeba kontaktovat kamnáře, který Vám přepočte alternativní plochu obdélníkového vedení externího přívodu vzduchu. Obdélníkové vedení má menší stavební výšku (např. pro DN150 je výška pouhých 90mm).

Obecně platí, že trase externího přívodu vzduchu (EPV) by měla být co nejkratší s co nejmenším počtem kolen. Trasa by měla být směrem od vstupu do fasády směrem ke spotřebiči v mírném protispádu (cca 3°), aby se v potrubí netvořil případný kondenzát.

Externí klapky přívodu externího vzduchu se až na výjimky neinstalují. Pokud by byla klapka zavřená, mohlo by v extrémním případě dojít i k explozi uvnitř spotřebiče!!! Pokud na klapce EPV trváte, tak je nejlepší varianta automatická regulace, která po dokončení hoření klapku uzavře a při zátopu opět automaticky otevře.

Každý externí přívod vzduchu musí být na fasádě osazen mřížkou s žaluzií či síťkou zamezující vniknutí hmyzu a nečistot.

 

PLASTOVÉ KULATÉ (OBDÉLNÍKOVÉ) POTRUBÍ CO NEJKRATŠÍ A S CO NEJMEŠÍM POČTEM KOLEN

ZPĚT

 


 

Jaký komín je vhodný pro krb?

 

Každý krb potřebuje jiný komín. Důležitý je průměr komínu, jeho výška, ale také materiál vnitřní vložky. Důležitý je i kouřovod, jeho délka, počet kolen a materiál.

Na základě krbu by měl být navržen správný komín a právě proto byste měli navštívit kamnáře již ve fázi projektu. Nehledě na to, že v mnoho projektech je zaneseno spousta chyb a nepřesností a poctivý stavitel se těchto chyb drží. Když přijde na výběr krbu, je pak pozdě. Zvětšit průměr a umístění EPV v podlaze již nejde a zvětšení průměru komínu také ne. Tak se často stává, že jediné, co bude spolehlivě fungovat, jsou malá krbová kamna místo velkého rohového krbu.

Každý komín pro krb potřebuje výpočet spalinové cesty. Zvlášť důležité je to pro teplovodní krby, krby s akumulační masou a všechny krby v bungalovech, kde je nízká účinná výška komínu. Zde se nejvíc uplatňuje nerezový komín v provedení jako svislý kouřovod. Ten Vám nejen ušetří místo i peníze, ale hlavně zajistí podstatně lepší tahové podmínky než v komínu klasickém.

 

NESTAVTE KOMÍN, POKUD NEVÍTE, JAKÝ BUDETE MÍT SPOTŘEBIČ -> KONTAKTUJTE NÁS!!!

 

NÁVŠTĚVU KAMNÁŘE JIŽ VE FÁZI NEPODCEŇUJTE!!!

ZPĚT


 

Kdy je nejlepší čas stavět krb v novostavbě?

 

Nejdříve by se krb měl stavět po hotových vnitřních omítkách a nejpozději po čistých podlahách. Kdykoliv tomto časovém rozmezí je to ideální. V obou případech platí, že musí být připravený základ pro krb a externí přívod vzduchu.

Pokud byste chtěli krb stavět dříve, tak hrozí riziko jeho poškození při stříkání omítek a pokud později, tak je potřeba počítat s jistou prašností při stavbě krbu a následně se připravit na velký úklid.

 

OD OMÍTEK AŽ PO ČISTÉ BETONOVÉ PODLAHY

ZPĚT


 

Jak připojit krbovou vložku ke komínu?

 

Krbovou vložku ke komínu smí připojit pouze kamnář. Pouze on ví, jaké kouřovody a redukce se mají pro danou krbovou vložku použít.

 

Obecně však platí, že k připojení krbové vložky do komínu se používá buď silnostěnná kouřovina o tl. 2mm nebo kouřovody nerezové o tl. 1mm. Investice do nerezových kouřovodů se vyplatí, protože kouřovody jsou v krbu většinou špatně přístupné a pokud by bylo nutné je vyměnit, tak by to znamenalo drastický zásah do korpusu krbové obestavby.

 

Kouřovody slabší než 2mm by se neměly používat.

 

Každé koleno musí mít kontrolní otvor a celý kouřovod musí být čistitelný.

 

Redukce do keramických komínů musí být kvůli ochraně keramické vložky komínu tzv. převlečné. Tyto redukce se nasazují vně sopouchu a proto kvůli rozdílné dilataci nerezového plechu a keramiky nedojde k jeho prasknutí.

 

Do nerezových komínů je možné použít klasické ocelové vnitřní redukce.

 

SILNOSTĚNNÉ OCELOVÉ NEBO NEREZOVÉ KOUŘOVODY

ZPĚT


 

Jaké materiály jsou na obestavbu krbové vložky vhodné a jaké nikoliv?

 

Vhodné materiály závisí na typu obestavby (teplovzdušná či sálavá) a poradí Vám s nimi kamnář. Všechny materiály na stavbu krbu musí mít certifikát o shodě a vhodnosti pro použití na stavbu krbu. Samozřejmostí je použití i systémových lepidel a malt.

 

Nevhodné materiály pro stavbu krbu jsou zejména všechny běžné stavební materiály, které neodolávají teplotám nad 85°C jako je často používaný SÁDROKARTON či YTONG. Tyto materiály ale i jiné běžné stavební materiály ze sebe při vyšších teplotách vylučují různé prachové části a uvolňují se také chemikálie z lepidel a pojiv obsažených v materiálech -> a Vy a Vaše děti to dýcháte!!!

 

V lepším případě se takto postavený krb časem sám zhroutí v horším (především za použití sádrokartonu) začne hořet a s ním i celý Váš dům.

 

TADY SE ŠETŘIT OPRAVDU NEVYPLATÍ -> KRBY STAVÍ KAMNÁŘI!

ZPĚT


 

Jak zajistit akumulaci v krbu?

 

Akumulaci v krbu lze zajistit několika způsoby. U sálavé obestavby je to samozřejmě správná volba tloušťky materiálu pláště krbu.

 

Akumulaci lze také zvýšit u některých krbových vložek pomocí akumulačních prstenců umístěných nad spalovací komorou.

 

Nejlepším způsobem, jak nejlépe využít teplo vzniklé při spalování, je stavba tahového systému. Ten může být dlouhý např. 7m i více a na jeho konci je teplota vstupující do komínu třeba jen 100°C (výstup z hrdla kamnové vložky např. 600°C). Tahový systém musí být kamnářem vhodně nadimenzovaný a stejně tak i topné dávky.

 

AKUMULAČNÍ PRSTENCE, PŘÍDAVNÁ AKUMULACE, TAHOVÉ SYSTÉMY

ZPĚT


 

Jak udělat rozvod teplého vzduchu z krbu?

 

Rozvody teplého vzduchu byly dominantou minulé dekády. Když se zjistilo, že spolu s teplem se po domě šíří i hluk a zápach buď z netěsných krbových vložek či ze smažení řízků v kuchyni, tak se začaly rozvody teplého vzduchu zazdívat.

Nyní už máme kvalitní a tiché ventilátory s odlučovači prachu ale i tak se teplovzdušné rozvody moc nedělají.

Velice oblíbené jsou teplovzdušné rozvody nenucené (bez ventilátoru), které nejčastěji vedou od krbu např. na chodbu za nebo nad krbem. Chodby bývají často studené a pokud chcete rozšířit teplo do přilehlých pokojů, tak stačí otevřít dveře. Tento systém rozvodu teplého vzduchu funguje dobře, spolehlivě, tiše a je velice efektivní. Pokud o něčem takovém uvažujete, tak je tento fakt potřeba podchytit již ve fázi projektu.

 

NUCENÉ I NENUCENÉ, ALE HLAVNĚ SPRÁVNĚ DIMENZOVANÉ

ZPĚT


 

Jak správně topit v krbu?

 

Základem radosti z plápolajících plamenů, příjemného tepla a dlouhé životnosti Vaše krbu je správné topení. Samozřejmostí je správné dávkování suchého dřeva dle návodu výrobce krbové vložky nebo dle přiloženého výpočtu kamnáře.

 

Pokud do velké krbové vložky budete dávat malé množství dřeva, tak se komora neprohřeje a bude Vám černat sklo a dehtovat krbová vložka, kouřovody a komín. To samé se stane, když krbovou vložku na noc naložíte až po deflektor a zavřete přívod vzduchu. Ano, dřevo vydrží hořet déle, ale ráno bude vše výše uvedené zadehtované a máte na několik hodin vystaráno, abyste to opět vyčistili. Opět to samé Vás čeká, pokud budete mít mokré dřevo -> většina energie se totiž bude vynakládat na odpaření vlhkosti dřeva a na čisté hoření už žádná energie nezbude. Naprosto katastrofální dopad mají výše uvedené způsoby „topení“ na teplovodní výměníky. Ty se velice rychle zanesou, sníží se jejich účinnost o desítky procent a navíc vlivem neprůchodnosti výměníku vykouříte celý interiér -> a může přijít malíř.

 

Základem je dobře a rychle roztopit spalovací komoru, kouřovody a komín. Proto se doporučuje naložit větší množství na drobno naštípaného suchého dřeva s několika většími kousky do komory dle instrukcí kamnáře či návodu k použití (každý krb má trochu jiné zatápění) a zapálit pomocí tuhého podpalovače. Tekuté podpalovače jsou zakázané a noviny se nedoporučují -> už dávno to není čistý papír. Tato první dávka by se měla spálit až na žhavé uhlíky s otevřenými vzduchy naplno a případně i pootevřenými dvířky krbu -> tím se zajistí dostatečné množství vzduchu pro spalování. Během topení krb neotevíráme!

Jakmile jsou ve spalovací komoře pouze žhavé uhlíky, pootevřeme dvířka krbu, aby došlo k vyrovnání tlaků a krb „nezakouřil“ do místnosti a následně přiložíme doporučenou dávku suchého dřeva do uhlíků. Jednotlivá polena se pokládají do topeniště tak aby mezi nimi byly co největší mezery. To je důležité pro přístup vzduchu pro spalování. Než se dřevo rozhoří je, dobré nechat pootevřená dvířka, aby bylo opět zajištěno dostatečné množství vzduchu pro spalování. Jakmile se palivo rozhoří, tak je možné dvířka zavřít a regulovat výkon pomocí ovladače přívodu vzduchu. Obecně se doporučuje neškrtit krb pod polovinu rozsahu škrcení -> u většiny krbových vložek v druhé polovině nefunguje samočištění (oplach) skla.

U designových krbových vložek jako jsou např. krbové vložky s rohovým či třístranným prosklením (ale i řady jiných) se nedoporučuje škrtit hoření vůbec. U těchto krbových vložek je potřeba nenechat spalovací komoru vychladnout -> jinak začne černat sklo.

Po vyhasnutí krbu se doporučuje zavřít ovladače vzduchu, aby krbovou vložkou neproudil studený vzduch z venku a neochlazoval krb i celou spalinovou cestu. Pokud se o zavírání vzduchu nechcete starat, tak stačí nainstalovat i základní regulaci hoření, která se o to postará za Vás.

 

SUCHÉ DŘEVO, SPRÁVNÉ DÁVKY A OMEZIT ŠKRCENÍ KRBU!

ZPĚT

 


 

Jak čistit sklo krbu?

 

Sklo se čistí pouze pokud je studené a pouze přípravky tomu určenými. Při čištění skla se na jeho povrch nastříká malá vrstva čističe, který se hadrem nebo papírovou utěrkou rozetře po celé ploše skla a vytvoří se tak tenký film. Zhruba jednu minutu necháme čistič působit a potom ho spolu s nečistotami setřeme hadrem či papírovou utěrkou. Pokud je to nutné, celý cyklus opakujeme. Sklo bez nečistot je dobré ještě doleštit běžnými přípravky na sklo.

Při výběru vhodného čističe si nechte poradit od svého kamnáře, protože některé čističe jsou příliš agresivní a mohou trvale poškodit např. barevný potisk skla nebo degradovat těsnění skla. I z toho důvodu je potřeba dávat pozor, aby vrstva čističe vytvořila jen tenký film a nezatekla až na těsnění či barevný potisk skla.

Na čističem poškozené potisky skel se nevztahují reklamace!!!

 

PRAVIDELNĚ A SPRÁVNĚ ČISTĚTE SKLO KRBU.

ZPĚT


Jak vyměnit sklo krbu?

 

Prasklé sklo nikdy nevyměňujte sami a zavolejte servisního technika výrobce krbové vložky. Číslo na servisního technika bude uvedeno v návodu ke krbové vložce.

 

Servisní technik bude nejspíše vyžadovat fakturu za dodání a dopojení krbové vložky do komínu kamnářem a revizní zprávu spalinové cesty -> bez těchto dokumentů není možné reklamaci začít řešit a natož uznat. Následně provede servisní technik demontáž poškozeného skla a zjistí důvod prasknutí skla. Může to být výrobní vadou, ale také mechanickým poškozením či vlivem přetopení krbové vložky.

 

Pokud je chyba na straně výrobce, tak je zpravidla výměna skla zdarma. Pokud je zjištěno pochybení na straně majitele krbu, tak výjezd i opravu platí majitel krbu. U rohového ohýbaného skla se cena opravy pohybuje okolo 20000Kč-30000Kč.

 

Že bylo sklo mechanicky poškozeno nebo krbová vložka přetápěna nebo obsluhována jinak, než je psáno v návodu, se velice rychle a snadno pozná!

 

STAREJTE SE DOBŘE O SVŮJ KRB A SKLO VÁM NEPRASKNE.

ZPĚT


Jak přetěsnit dvířka krbu?

 

Pokud krb ztratí schopnost regulovat výkon a na skle se začnou objevovat černé pravidelné skvrny směrem od krajů ke středu, tak je nejspíš opotřebované těsnění dvířek. Toto těsnění se pravidelně mění po 1-2 letech.

Doporučuje se objednat originální sadu těsnění přímo od Vašeho kamnáře. Stará těsnící šňůrka se vytrhne a plocha pod ní se vyčistí a odmastí. Následně se nalepí nové těsnění. Při pootevřených dvířkách se nechá lepidlo zaschnout nejčastěji cca 4 hodiny. Potom je možné krb opět normálně používat.

 

POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ TĚSNĚNÍ.

ZPĚT


 

Jak vyměnit prasklou výstelku krbu?

 

Většina výrobců krbových vložek udává, že prasklá výstelka topeniště nevadí, pokud není žáru vystaven plášť za vystýlkou. V tom případě je potřeba objednat originální sadu od Vašeho kamnáře a dle návodu vyjmout nejčastěji všechny části vystýlky, vyčistit a vysát dokonale topeniště a následně novou vystýlku podle návodu vyskládat zpět do topeniště.

Výstelka topeniště nejčastěji praská přetopením nebo mechanickým poškozením, ale někdy také výrobní vadou (zhruba z 80% je to přetopením krbové vložky).

Je lepší, když tento úkon dělá kamnář, protože zároveň zkontroluje všechny ostatní prvky krbové vložky.

 

VÝSTELKU TOPENIŠTĚ NECHTE VYMĚNIT KAMNÁŘE.

 

ZPĚT


 

Jak čistit teplovodní výměník u krbu?

 

Pro správnou funkci a hlavně účinnost je potřeba teplovodní výměník pravidelně čistit. Ve většině případů jde o klasické mechanické čištění štětkou a je prováděno svépomocí. Samozřejmě závisí na konkrétním provedení výměníku.

Čistící nástroje i postup doporučené frekvence čištění je vždy součástí dodávky krbové vložky. V topné sezóně, kdy je krb využíván denně a je topeno správně a velice suchým dřevem se každý měsíc výměník kontroluje a případně i čistí.

Nejnovější technologie teplovodních výměníků mají tzv. samočištění. Uvnitř trubkového výměníku jsou umístěny pružiny, které jsou připevněny k pohyblivému mechanizmu. Na korpusu krbové vložky je páka, která mechanizmem pohybuje a tak výměník čistí bez nutnosti postupného čištění pomocí štětky. U tohoto systému se předpokládá preventivní čištění před každým zatopením, aby nedošlo zapečení pružin čistícího mechanizmu k teplovodnímu výměníku.

 

PRAVIDELNÝM ČIŠTĚNÍM TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU UDRŽÍTE JEHO ÚČINNOST.

ZPĚT

 

Komíny Kašpar

 

Ing. Michal Kašpar

 

K. Kovařovice 1315/1

 

370 07 České Budějovice 7

 

IČ: 88502325, DIČ: CZ8607081362

 

 

 

Kontakt:

 

Tel: +420 724 232 635

 

E-mail: info@kominy-kaspar.cz

 

Otevírací doba:

 

PO - PÁ po předchozí domluvě

na tel. čísle +420 724 232 635

SO, NE a státní svátky - ZAVŘENO

 

Sociální sítě:

 

facebook.png (979 b)

 

 

Sjednat schůzku